(?)

Je hebt nog geen foto's toegevoegd

5; Fam. van de Waaij
Haanwijk 21

Dit is een kleinschalig melkveebedrijf waar de koeien in een Hollandse stal staan. Dit is iets wat je tegenwoordig niet zo heel vaak meer tegenkomt in de melkveehouderij. Veel bedrijven zijn omgeschakeld naar een ligboxenstal, maar er zijn ook melkveehouders die juist bewust kiezen voor een Hollandse stal. ‘s Zomers is er regelmatig een koe van dit bedrijf te vinden op de streekmarkt en ook heeft één van de koeien de hoofdrol gespeeld in het promotiefilmpje van de Woerdense koeienmarkt.