(?)

3; Fam. de Regt
Cattenbroekerdijk 46

Op dit bedrijf worden melkkoeien in een ligboxenstal gehouden.
Het is de moeite waard om de melkrobots op dit bedrijf te bekijken.
De melkkoeien kunnen de gehele dag worden gemolken en dit gaat gewoon door op de open dag.
De fabrikant is aanwezig om u daarover uitleg te geven.
Het jongvee wordt in een aparte stal gehouden en de deuren staan open.
Ook is hier iemand aanwezig om uitleg te geven over de ontwikkeling van kalf tot koe.
Dit bedrijf voorziet zichzelf van stroom door de zonnepanelen die op het dak liggen.