(?)

2; Fam. van der Burg
Rietveld 124

Op dit melkveehouderijbedrijf is er sinds een aantal jaar een nieuwe stal in gebruik. In deze stal is ruimte voor 140 melkkoeien. De koeien worden 2 keer per dag gemolken in een 24-stands draaimelkstal. Bij de bouw van de stal is extra rekening gehouden met dierwelzijn. Zo is veel ruimte voor de koeien om te lopen en te liggen. Ook zijn er elektrische koeborstels en een mestrobot. In de andere stallen zijn kalfjes en jongvee te zien. Het traditionele bloemschikken wordt ditmaal op dit bedrijf georganiseerd. Tegen een kleine vergoeding kan onder begeleiding een mooi bloemstukje worden gemaakt.