(?)

2; Fam. Doornenbal
Noord Linschoterdijk 2

Het bedrijf heeft ongeveer 60 melkkoeien met bijhorend jongvee.
Opvallend is de bijzondere stal voor de melkkoeien.
Het bedrijf maakt deel uit van het Landgoed Linschoten en heeft daarom de bouwstijl aangepast.
Recent is er ook een nieuwe stal voor het jongvee en de hoog drachtige koeien gebouwd.
Naast de koeien zijn er schapen met lammetjes op het bedrijf.
Op dit adres is er gelegenheid tot bloemschikken.