(?)


1; Fam. Ruitenbrug
Rietveld 92

Bij familie Ruitenburg worden melkkoeien met jongvee en enkele schapen en kippen gehouden. De koeien lopen in een ruime stal en mogen in de zomer de wei in. De melk wordt geproduceerd voor Friesland Campina. Kom kijken en laat je informeren hoe deze koeien duurzame weidemelk produceren en hoe het bedrijf werkt aan gezonde dieren, een mooi landschap en een beter klimaat. In de stal is veel automatisering te zien, zo worden koeien continue in de gaten gehouden door een sensor in het oor. Deze bewaakt de diergezondheid de vruchtbaarheid van de koeien. Voor de kinderen zal ook genoeg te doen zijn!